Cấp độ thành viên

KHÁCH HÀNGVIP 0VIP 1VIP 2VIP 3
Tổng giao dịch tích lũy< 100 triệu100 -> 300 triệu300 -> 800 triệu800 -> 1.5 tỷ
Chiết khấu phí mua hàng0%0%5%10%
Chiết khấu phí vận chuyển TQ-VN
0%1%1.5%2%
Đặt cọc tối thiểu80%80%75%70%


KHÁCH HÀNGVIP 4VIP 5VIP 6VIP 7VIP 8
Tổng giao dịch tích lũy1.5 tỷ -> 2.5 tỷ2.5 tỷ -> 5 tỷ5 tỷ -> 10 tỷ
10 tỷ -> 20 tỷ> 20 tỷ
Chiết khấu phí mua hàng15%20%25%30%35%
Chiết khấu phí vận chuyển TQ-VN3%4%5%10%12%
Đặt cọc tối thiểu65%60%55%50%45%